ŠPLHACÍ A BALANČNÍ PRVKY

Mezi šplhací prvky patří především šplhací sestavy   a lezecké stěny. Šplhací podporují především rozvoj  zdatnosti a sílyschopnost řešit motorické činnostiv jiném, méně obvyklém prostředí a zároveň dítě stimulují k podání výkonu. Jednotlivé prvky u dětí rozvíjí  kondiční a koordinační schopnostia také  prostorovou orientaci.
U balančních prvků, jako je například kladina, je tomu obdobně, pouze s větším  důrazem na rozvoj rovnováhy, kdy dítě překonává samo sebe a hrou  rozvíjí i volní vlastnosti(např. vytrvalost, odpovědnost, sebeovládání, samostatnost a cílevědomost).Ať je šplhací tyč, síť, horolezecká stěna, hrazda… součástí šplhací sestavy, nebo tyto prvky umístíme do prostoru jednotlivě, vždy přispíváme k rozvoji 
nejen motorických, ale i psychomotorických dovedností dítěte.

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

HAPPY RINGS

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

ŠPLHACÍ SESTAVA

image

KLADINA

image

DVOJKLADINA

image

TROJKLADINA

image

BRADLA

image

DVOJHRAZDA
v.p. 1 m

image

DVOJHRAZDA
v.p. 1,5 m

image

TROJHRAZDA
v.p. 1 m

image

TROJHRAZDA
v.p. 1,9 m

image

ŘETĚZOVÁ LÁVKA

image

Telefon: +420 604 237 790

E-mail: info@hristeprovas.cz 
IČO: 09650121   
DIČ: CZ09650121