BALANČNÍ A LANOVÉ PRVKY

Mezi šplhací prvky patří především šplhací sestavy   a lezecké stěny . Šplhací podporují především rozvoj  zdatnosti a síly ,  schopnost řešit motorické činnosti v jiném, méně obvyklém prostředí a zároveň dítě stimulují k podání výkonu. Jednotlivé prvky u dětí rozvíjí  kondiční a koordinační schopnosti a také  prostorovou orientaci.
U balančních prvků, jako je například kladina, je tomu obdobně, pouze s větším  důrazem na rozvoj rovnováhy , kdy dítě překonává samo sebe a hrou  rozvíjí i volní vlastnosti (např. vytrvalost, odpovědnost, sebeovládání, samostatnost a cílevědomost).Ať je šplhací tyč, síť, horolezecká stěna, hrazda… součástí šplhací sestavy, nebo tyto prvky umístíme do prostoru jednotlivě, vždy přispíváme k rozvoji  nejen motorických, ale i psychomotorických dovedností dítěte.

image

HEXA-FLOWER

image

LANOVÁ SESTAVA

image

PROLÉZAČKA

image

PRLÉZAČKA MULTI CLIMBING

image

PROLÉZAČKA WINGS

image

PROLÉZAČKA IGLOO

image

PROLÉZAČKA MULTI HEXA

image

PROLÉZAČKA FOREST

image

VĚŽ S TOBOGÁNEM

image

VĚŽ CITY

image

PROLÉZAČKA PAVOUK

image

LANOVÁ LÁVKA

image

LANOVÁ SÍŤ

image

LANOVÁ SÍŤ

image

LANOVÝ ŽEBŘÍK

image

LANA NA PŘEKRAČOVÁNÍ

image

LANA NA PŘEKRAČOVÁNÍ

image

LANA NA PŘEKRAČOVÁNÍ

image

STEZKA ODVAHY

image

STEZKA ODVAHY

image

STEZKA ODVAHY

image

STEZKA ODVAHY

image

STEZKA DOVEDNOSTI

image

STEZKA DOVEDNOSTI

image

STEZKA DOVEDNOSTI

image

STEZKA DOVEDNOSTI

image

STEZKA DOVEDNOSTI

image

Telefon: +420 604 237 790

E-mail: info@hristeprovas.cz 
IČO: 09650121   
DIČ: CZ09650121